90.000.000 kn osigurano
Rezervirana su sva dostupna sredstva.
100%
Ušteda: 2.300,83 t CO2/god

Što nakon rezervacije sredstava?

Sufinanciranje

Najčešća pitanja