JB1000D-02

Detalji vozila
  • Marka
VIGOROUS
  • Model
JB1000D-02
  • Vrsta pogona
Električni
  • Kategorija
L2
  • Emisija
0 g/km
  • Specifikacija
** Podaci o vozilima i pripadajući materijali odgovornost su prodavatelja i FZOEU ne odgovara za eventualne greške u opisu vozila na web stranicama vozimoeko.fzoeu.hr

Kako do sufinanciranja?