PUSA90

Detalji vozila
  • Marka
ZAP EFUN
  • Model
PUSA90
  • Vrsta pogona
Električni
  • Kategorija
L3
  • Snaga
5,5 kW
  • Potrošnja
4,7 kWh/100 km
  • Emisija
0 g/km
  • Specifikacija
** Podaci o vozilima i pripadajući materijali odgovornost su prodavatelja i FZOEU ne odgovara za eventualne greške u opisu vozila na web stranicama vozimoeko.fzoeu.hr

Kako do sufinanciranja?